Współpraca naukowo - przemysłowaCentrum Nowych Technologii

Jesteśmy działem badawczo-rozwojowym MPWiK i w ramach zwiększenia potencjału współpracy między Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu a jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami wyższymi, zachęcamy do zgłaszania własnych inicjatyw i propozycji działań do wspólnej realizacji. Głównie kierujemy swoją propozycję do pracowników i doktorantów z dziedziny chemii oraz inżynierii środowiska, ale jesteśmy też otwarci na inicjatywy z innych obszarów badawczych, które mogłyby zaowocować poprawą działalności MPWiK. W celu nawiązania współpracy z Nami, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.mpwik.wroc.pl/o-nas/centrum-nowych-technologii/